hakkında

Ekibimiz - Bir Aile Şirketi

Bir Aile Şirketi

Bağlılık ve birleşik liderlik

İşimizin temel vizyonu, müşterilerimize hizmet etmek ve her müşteri ile güvenilir bir ortaklık kurmak için paylaşılan bir başarı ve bağlılıktır.

Güven ve özgünlük

Güven, başarılı organizasyonumuzda önemli bir liderlik parçasıdır(aletdır). Aile üyeleri, iş arkadaşları ve müşteriler arasında doğal bir güven ile; daha açık tartışmalar olabilir. Yeni fikir getirmeye ve anlaşmazlıklar yönelik açık kapı politikası, iç iletişimi ve gelişmeleri iyileştirir.

Vizyon ve uzun vadeli hedefler

Talepleri karşılayacak kaynakları stratejik olarak planlayarak ve tahsis ederek kısa vadeli değil, uzun vadeli bir dönemde iş hedeflerine ve genel şirket vizyonuna ulaşmaya önem veriyoruz.

 

Maliyetleri ve harcamaları azaltma

Üyelerimiz, iş için yeni alt girişimler başlatırken veya mali zorluklar olduğunda kendi mali kaynaklarına katkıda bulunmaya isteklidir. Bu, işletme için mali kapasiteyi güçlendirirken maliyetleri ve harcamaları azaltır.

Yeni nesil yaratıcılı

Genç nesil, planlama üyelerimizin bir parçasıdır. Güncel iş bilgisi sağlarlar ve rekabet gücünü artırırlar.

Laboratuvarımız

Pars GoharSun'daki PVC (Polivinil Klorür) Mühendisik Bölümü, gelişmiş cihazlarla donatılmış modern bir laboratuvar tesisidir.


Bizim Polimer laboratuvar testlerimiz malzemeleri ve ürünleri geliştirmek ve nitelendirmek ve uluslararası standartları karşılamak için PVC bileşiklerinin ayrıntılı kimyasal, termal, mekanik ve fiziksel analizini sağlar.

 

Polimer testlerinden bazıları şunlardır:


• Fiziksel Özellikler Test sertliği - yoğunluk - çizilme direnci
• Mekanik Özellik Testi
• Çekme Dayanımı Testi
• Termal Özellikler Testi
• Termal Yaşlanma Testi
• Uzama Testi
• Termal Genleşme Testi
• Sülfürik Asit Direnç Testi
• Eriyik Akış Hızı Testi
• Viskozite Testi
• Optik test

Bizim Müşterilerimiz

Müşterilerimiz, dünyanın en tanınmış şirketlerinden bazıları olan endüstri liderleridir. Zorlu standartlarda dünyanın en zeki yöneticilerinden bazılarıyla çalışmaya alışkınız.

Gerçek bir ortaklık, iki yönlü bir yol - karşılıklı güven ve birbirlerinin uzmanlığına saygı temeline dayanan açık ve düzenli olarak bilgi akışıdır - ve müşterilerimiz bu felsefeyi benimserler.

 

En iyi ve en üretken ilişkiler sinerjik ve hedef odaklır, ve uzun vadeli bir ilişkidi köklü endüstri ve şirket bilgisi ve ilişkilerinin katma değerıne sahiptir.

PARS
GOHARSUN

Ofis

+98 21 22373171-3

+98 21 22363654
info@pars.industries

Unit 19, No 33, Sarv gharbi st, Saadat abad, Tehran, Iran